Založ si blog

Rady pre začiatočníkov

1) aby ste sa stali úspešným obchodníkom, musíte mať dostatok rizikového kapitálu, ktorého strata (strata jeho časti) nezničí úplne vašu morálku – musíte byť schopní obchodovať s kľudom a žiadnym spôsobom nezničiť váš životný štýl. Musíte myslieť na trh, nie na vaše financie. Musíte sa sústrediť na úlohu obchodovania a musíte ostať kľudní, aby ste mohli urobiť správne obchodné rozhodnutia. Nesmiete nikdy použiť posledný zbytok vašich financií pre obchodovanie – zodpovednosť a tlak by boli tak veľké, že by ste sa sústredili na vaše financie, a nie na situáciu na trhu a tak zvýšili možnosť chýb.

2) Neponáhľajte sa s otvorením reálneho účtu po niekoľkých dňoch cvičenia. Cvičte tak dlho, pokiaľ je to možné, kým nezískate sebadôveru. Neporovnávajte seba s ostatnými obchodníkmi, niekto sa učí rýchlo, inému to trvá dlhšie. Vašim hlavným cieľom v tomto cvičení je rozvinúť individuálny obchodný štýl a techniku tak, aby sa vaše týždenné a mesačné príjmy na demoúčte postupne zvyšovali. Až po dosiahnutí tohto výsledku si môžete otvoriť reálny účet.

3) Keď čiastka z úspešných obchodov prekročí čiastku zo stratových a váš zostatok účtu bude rásť, dosiahli ste pozitívneho výsledku v obchodovaní. Avšak, ak máte 5 stratových obchodov celkom za $ 2000 a jeden úspešný za $ 3000, toľko to neznamená, pretože ste pravdepodobne mali šťastie, keď ste neprimerane riskovali s veľkým počtom lotov na jeden obchod. Nesmiete sa nikdy spoliehať na šťastie, nemusí sa dostaviť.

4) Nestačí dosiahnuť pozitívnych výsledkov na vašom demo účte. Je tiež dôležité pochopiť, prečo sa tak stalo a rozvíjať váš individuálny ziskový obchodný štýl. Intuícia je veľmi dôležitá, ale zakladať vaše obchodné rozhodovanie celkom na intuícii je neprijateľné.

5) Stanovte si prísne limity pre vaše stratové obchody, aby ste nestratili viac, než je nutné. Tieto limity by mali byť medzi 3 – 10 % celkovej čiastky vášho účtu v závislosti na jeho výške. Ak trh začína ísť nesprávnym smerom, nehľadajte výhovorku, prečo nezavrieť pozíciu – akonáhle straty dosiahnu vami stanovené limity, bezodkladne zatvorte pozíciu. Aj keď trh začína ísť správnym smerom 5 minút potom, vylúčili ste riziko likvidačných strát. Musíte si stanoviť také obchodné pravidlá, aby ste ich dodržiavali a neškodili sami sebe.
Pamätajte si, že pokiaľ je na vašom účte menej ako $ 3000, nemali by ste obchodovať s viac, než jednou položkou (lotom). Ak je tam $ 3000 – 5000 – nikdy viac ako s dvoma položkami, ale obchodujte s dvoma iba vtedy, keď situácia na trhu vyzerá bezpečne. Ak sa budete riadiť týmito pravidlami, značne obmedzíte rizikový faktor. Obchodovanie s viac položkami by bolo nebezpečné a nerozumné.

6) Jednou z najzávažnejších chýb, ktorej sa môže obchodník dopustiť a ktorá môže všetko zničiť, je ak stráca $ 200 a začína hľadať výhovorky k neuzavretiu tejto pozície – počkám ešte, možno sa trh náhle obráti a pôjde správnym smerom. Obchodník na to myslí a nemá to srdce zavrieť klesajúcu pozíciu a čaká a dúfa. Trh nerobí nikomu milosť. Obchodník je nútený zavrieť pozíciu zo stratou 1000 alebo aj viac dolárov. Nielenže stratí peniaze, stratí tiež morálku, stratí dôveru v seba a vo svoje rozhodnutia. Dôvod pre spravenie tejto chyby je jednoduchý – nedodržanie pravidiel, teda slabá disciplína. Strata $ 200 nezničí vaše ďalšie obchodné príležitosti, ale stratiť $ 2000 – 3000 v 1 – 3 obchodoch – áno. Aby ste tomu zabránili, nikdy neprekračujte medze rizika, ktoré ste si stanovili. Zavrite ihneď vašu pozíciu, keď straty dosiahnu týchto medzí.

7) Čím menej peňazí je na vašom účte, tým väčšiu hodnotu pre vás obchod má. Vzhľadom k tomu by ste nemali otvárať skutočný účet s $ 1000 – nie je to jednoducho dosť, pretože tak ako „špión“ i vy si nemôžete dovoliť chybu, chyba je osudná – na trhu nie je taký obchodník, aj ten najskúsenejší, ktorý by nespravil chybu.

8 ) Chyby a straty sú nepredvídateľnou súčasťou obchodu na akomkoľvek trhu. Čím skôr sa naučíte prijímať straty týmto spôsobom, tým skôr začnete zarábať. Nesmiete obviňovať seba, iných alebo trh za vaše straty. Vaše straty s nevzťahujú na rozumové schopnosti. Vašou úlohou je kľudne analyzovať vaše chyby a neopakovať ich v budúcich obchodoch. Nemali by ste skákať od radosti, keď získate $ 200, alebo biť hlavu o stenu, keď stratíte $ 200. Čím lepšie udržíte emócie na uzde, tým väčšia bude vaša schopnosť vidieť skutočnú situáciu na trhu a urobiť správne rozhodnutia. Je zásadné, aby ste zachovali chladnú hlavu pevnou vôľou a uvažovali o výhrách a stratách len ako o číslach – nie o peniazoch. Pochopte, že dobrí obchodníci sa neučia zo svojich výhier – učia sa zo strát. Ak jedna strata je vnímaná ako jeden krok dopredu v ďalšom úspešnom obchode – ste na správnej ceste.

9) Najväčším nepriateľom obchodníka nie je trh, klásť mu vinu je rovnaké ako obviňovať prírodu. Najväčším nepriateľom obchodníka je chamtivosť, netrpezlivosť, neschopnosť ovládať emócie, vlastná neistota a zahľadenosť obchodníka do seba. Nesmiete nikdy otvoriť pozíciu jednoducho preto, že sa nudíte a chcete niečo robiť, pretože ste dnes ešte neobchodovali. Neexistuje žiadna norma, koľko pozícií otvoriť v danom časovom období. Aj keď otvoríte len jednu pozíciu za týždeň či mesiac, a táto vám zarobí $ 600 – 800 – ste na správnej ceste.

10) Veďte si denník, kam si píšte podmienky, ktoré vás viedli k obchodným rozhodnutiam, ktoré ste vykonali. Píšte si o udalostiach na trhu, ktoré ovplyvnili vaše rozhodnutie k otvoreniu alebo zavretiu pozície. Po každom obchode si zapíšte analýzu a výsledok. Ak ste dosiahli zisk, je dôležité, aby ste si pamätali tok vašich myšlienok, ktoré vás viedli ku správnemu rozhodnutiu. Na trhu sa neustále niečo deje a nové udalosti môžu nahradiť staré, takže môžete zabudnúť, čo sa stalo, pokiaľ si to nezaznamenáte. Najdôležitejšie je pochopiť, prečo ste stratili. Počet rôznych druhov chýb, ktoré robia obchodníci amatéri, nie je v skutočnosti veľmi vysoký a keď ich pochopíte, môžete sa naučiť, ako ich neopakovať.

11) Čítajte názory iných, ale svoje obchodné rozhodnutia zakladajte na vlastnej analýze trhu a citu pre trh, ktorý získate. Je dobré, keď sa vaša predpoveď zhoduje s inou. Ak nie, nie je to tiež žiadny problém, ale ak pri zistení takého rozdielu začínate pochybovať o vašej analýze, bude najlepšie neobchodovať na reálnom účte, ale iba na demo účte. Ak máte istotu vo vašom rozhodnutí, choďte do toho a urobte to – jedna z predpovedí bude správna. Ak vaša predpoveď nie je správna, hľadajte chybu vo vašej analýze.

12) Vždy postupujte podľa starého a univerzálneho pravidla trhu: zastavte svoje straty či najskôr a držte svoje víťazné pozície otvorené tak dlho, ako je to možné. Za žiadnych okolností nedovoľte stratu v pozícii, ktorá prinášala zisk. Je lepšie zavrieť všetko dohromady bez zisku, ak sa trh náhle obráti, než pripustiť, aby sa zisk obrátil na stratu.

13) Ak utrpíte stratu, nesnažte sa okamžite otvoriť novú pozíciu, aby ste „získali odplatu“ na trhu – situáciu väčšinou len zhoršíte. Iba keď vidíte, že opačný smer, ktorým sa trh vydal, je správny, zatvorte svoju stratovú pozíciu a otvorte novú v opačnom smere (snažte sa to robiť na základe informácií a fundamentov z internetu). Neskúšajte hry na hádanky na trhu. Je lepšie stratiť príležitosť, než stratiť peniaze.

14) Učiť sa obchodovať na deme tak, že riskujeme čo najväčší počet lotov nemá zmysel. Bez opatrnej, bezpečnej a dlhodobej stratégie sa pri práci na reálnom účte nezaobídeme.

15) Skúste myslieť na váš domo účet ako na reálny účet. Preto začínajte na deme so sumou, ktorú hodláte investovať na reálnom účte. Správne techniky a stratégie, ktoré chcete použiť, jednajte rovnako, akoby ste jednali pri reálnom účte. Techniku a stratégiu, ktorá vám na deme prináša najväčší úspech obchodovaní.

16) Novým obchodníkom sa neodporúča, aby obchodovali v nedeľu v noci newyorského času, pretože je to v skutočnosti pondelok ráno na ázijských trhoch a chovanie mien v tomto čase je najmenej predvídateľné. Tiež sa neodporúča obchodovať v piatok odpoludnia seč. V piatok sa obvykle trh odkloní od smeru, ktorý bol nastavený behom týždňa a pre vás to môže byť nepríjemné prekvapenie. Tiež často v piatok má trh tendenciu vypredávať americké doláre, zvlášť v období neistej ekonomickej situácie v USA.

17) Snažte sa obchodovať v rovnakej dennej dobe. Chovanie mien v rôznych časoch dňa sa líši. Ak sa sústredíte na obchod v určitú dobu, budete schopní pochopiť charakteristické chovanie mien v tomto čase. Začnite skúmaním situácií, ktoré nastali na trhu, keď ste boli mimo obchodovania. Začnite s „novinkami na trhu“, potom sa pozrite na grafy, začnite s grafom po jednotlivom „ticku“ (pohybe) a skončite na dennom grafe – zvoľte taktiku, ktorú použijete.

18) Sústreďte sa na 1 – 2 páry mien, nie viac. Preskúmajte dôkladne ich chovanie. Neobchodujte s rôznymi pármi mien, ale pozorujte a analyzujte chovanie všetkých mien. Niektoré meny na sebe navzájom závisia. Pochopte, že krížové kurzy majú najväčší vplyv na chovanie páru mien vrátane dolára.

19) V každom prípade odporúčame denné obchodovanie na deme, čítajte novinky devízového trhu („Forex news“) a iné denné informácie a skúmajte priebežne grafy. Učiť sa obchodovaniu na tomto trhu nie je také ťažké, ako učiť sa akciovému trhu, ale v oboch prípadoch ide o postupný proces. Len trpezlivosť a systematický prístup prinesie výsledky, ktoré zmenia váš život po finančnej stránke.

20) Pamätajte si, že malý rozdiel medzi demo a reálnymi účtami. V demo obchodovaní sú všetky ceny a operácie prevádzané počítačovým programom, ktorý kopíruje reálny trh. Na reálnom účte je otvorená každá pozícia a jej vykonanie chvíľku trvá. To trvá niekedy aj niekoľko sekúnd.

PREDAJ SVOJU STRATÉGIU – VYMYSLI PLÁN A NECHAJ OBCHODOVAŤ NÁS!

22.06.2010

Spomínaš si keď si bol malý a sníval si o tom ako vymyslíš niečo geniálne a svet ti bude ležať pri nohách a ty už nebudeš musieť nikdy pracovať a budeš zarábať peniaze? Tak ten moment viac »

Forex scalping

04.06.2010

Forex scalping možno tiež nazvať rýchlym obchodovaním. Je to postup, pri ktorom obchodníci zachovajú svoje pozície len niekoľko sekúnd, zriedka kedy minútu alebo nebodaj dlhšie. (Je pravidlom viac »

Posledný bezplatný Forex Seminár v stredu 23. Júna od 18:00 v Barbakane

01.06.2010

Posledný bezplatny FOREX seminar na toto leto sa uskutocni uz v stredu od 18:00 do 20:00 v centre mesta, v exkluzivnych priestoroch Barbakanu, hned vedla Michalskej brany na 3 poschodi. Ak mas zaujem, viac »

Taliansko OBSE ministri zasadnutie Lajčák

V Bruseli sa pre kerčský incident spomínajú aj protiruské sankcie

10.12.2018 19:28

Podľa ministra Lajčáka Rada ministrov zdôraznila plnú podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny.

Euro, peniaze, kríza, nožnice

Európske akcie dostávajú ťažké rany, spadli na dvojročné minimum

10.12.2018 19:14

Európske akcie v pondelok výrazne oslabili v dôsledku rastúcich politických rizík.

kežmarok, nemoznica

Nemocnice majú zadržiavať rodičky proti ich vôli. Absurdné, znie zo zariadení

10.12.2018 19:01

Podľa agentúry AP trpia najmä ženy rómskeho pôvodu, ku ktorým sa personál chová hrubo až násilne.

Aktuálna informácia, horúca novinka, práve sa stalo, PRAVDA

Pri hre v chátrajúcom objekte v Jelke zomrel chlapec

10.12.2018 18:57

Skupina detí sa hrala v pondelok večer v objekte bývalej hlivárne.

Milan Bachratý

FXMPROFIT Forex Semináre, Workshopy, Videokurz, Otovorenie Konta

Štatistiky blogu

Počet článkov: 7
Celková čítanosť: 11054x
Priemerná čítanosť článkov: 1579x

Autor blogu

Kategórie